Amserlen y gampfa / Gym time table

 

Llun/Monday5:00-9:00pm (Children 3.30 pm – 4.30 pm)
Mawrth/Tuesday5:00-9:00pm
Mercher/Wednesday6:00-8:00pm
Iau/Thursday5:00-8:00pm
Gwener/Friday5:00-7:30pm (Children 3.30 pm – 4.30 pm)

 

 

Prisiau Cychwynnol / Introduction Rates

 

£7.00Safonol / Standard
£5.00Plant Iau (Dan 16) / Henoed / Myfyrwyr (Gofynnir am brawf) /
Junior (Under 16) / Senior Citizen / Student

 

 

Sesiynau yn y Gampfa / Gym Sessions

 

£3.50Safonol / Standard
£2.60Plant Iau (Dan 16) / Henoed / Myfyrwyr (Gofynnir am brawf) /
Junior (Under 16) / Senior Citizen / Student
£5.00Teulu (Un Iau / Un Oedolyn) / Family (One Adult and children)
£10.00Teulu (Dau Iau / Dau Oedolyn) / Family (Two Adult and children)

 

 

Aelodaeth Misol / Monthly Membership

 

£15Ieuenctid, Myfyrwyr a Henoed / Youth, Student and OAP
£20Safonol / Standard
£35Teulu / Family

 

N.B.Mae pris gostyngol bob Nos Wener ar gyfer clybiau (heb fod yn glybiau chwaraeon)

N.B. Reduced rates in the Sports Hall and the Astroturf every Friday for non sporting clubs and organisationsYsgol Y Bedol, Heol Ffoland, Garnant, Rhydaman, Sir Gaerfyrddin, SA18 2GB
Ffôn: 01269 824 048 | admin@ybedol.ysgolccc.org.uk | © Ysgol Y Bedol 2018

Healthy SchoolsEco SchoolsCarmarthenshire County Council