Blwyddyn 1 / Year 1

year 1 g schoolmeester-roberts

G Schoolmeester-Roberts – Cynorthwy-ydd: D. Price

year 1 c john

C John – Cynorthwy-ydd: C Thomas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amserlen / Timetable

Addysg Gorfforol / Physical Education
Dydd Mercher / Wednesday
Gwaith Cartref / Homework
Darllen / Reading
Dydd Gwener / Friday
Themau / Themes
Cymru a’r Eidal / Wales and Italy

 

 

Newyddion / News


 

Helo a chroeso i’r dudalen dosbarth Blwyddyn 1

Diolch.

 

Hello and welcome to Year 1’s class page

Thank you.

 Ysgol Y Bedol, Heol Ffoland, Garnant, Rhydaman, Sir Gaerfyrddin, SA18 2GB
Ffôn: 01269 824 048 | admin@ybedol.ysgolccc.org.uk | © Ysgol Y Bedol 2017

Healthy SchoolsEco SchoolsCarmarthenshire County Council