Blwyddyn 2 / Year 2

year 2 D Parry

D Parry – Cynorthwy-ydd: K. Thornton, S Davies

year 2 S Thomas

S Thomas – Cynorthwy-ydd: M Timothy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amserlen / Timetable

Gwaith Cartref / Homework

Iaith a Geiriau Prawf Sillafu / Language and Spelling Test Words

Dydd Llun / Monday
Darllen / Reading
Dydd Mawrth / Tuesday
Darllen / ReadingDydd Mercher / Wednesday
Darllen / ReadingDydd Iau / Thursday

Gwaith Cartref / Homework

Mathemateg / Maths

Dydd Gwener / Friday
Themâu / Themes
Pobl / People
CymreictodBeth yn y byd?Ar lan y môr ac o dan y môr

 

 

Newyddion / News


 

Helo a chroeso i dudalen Dosbarth Blwyddyn 2!

Ein thema yr hanner tymor yma yw Beth yn y byd? Byddwn yn dysgu am y Gofod. 

Blwyddyn 2: Bydd prawf sillafu neu tablau bob bore Dydd Llun. Byddwch yn cael wythnos i ddysgu’r geiriau neu’r tabl.

Diolch

 

Hello and welcome to the year 2 homepage!

Our theme this half term is What on Earth? We will be learning about Space.

Year 2:  There will be a spelling or times tables test every Monday.  The children will have a week to learn the words/ tables.

Could the homework given out on Monday please be returned by Friday and the homework given out on Friday please be returned by Monday.

Thank youYsgol Y Bedol, Heol Ffoland, Garnant, Rhydaman, Sir Gaerfyrddin, SA18 2GB
Ffôn: 01269 824 048 | admin@ybedol.ysgolccc.org.uk | © Ysgol Y Bedol 2017

Healthy SchoolsEco SchoolsCarmarthenshire County Council