Cerddoriaeth / Music

Mr Davies - Cerddoriaeth

Mr Davies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amserlen Athrawon Teithiol / Peripatetic Timetable

 

Gwersi Gitar / Guitar lessons

Dydd Llun / Monday

Gwersi Ffidil /  Violin lessons

Gwersi Clarinet a FfliwtClarinet and Flute lessons

Dydd Mawrth / Tuesday

Dydd Mercher / Wednesday
Gwersi Trwmped / Trumpet lessons Dydd Iau / Thursday

Dydd Gwener / Friday

 

 

Newyddion / News


 

Ar fore dydd Gwener, Tachwedd 18 2016, buodd côr ysgol y Bedol yn brysur yn recordio eu carol, ‘Y Baban Bach’ ar gyfer cystadleuaeth Carol yr Wŷl. Ysgrifennwyd y geiriau gan Mrs Gwyn a’r gerddoriaeth gan Mr Davies.

On friday morning, November 18 2016, the school choir were busy recording their Christmas Carol for the Carol yr Wŷl competition. ‘Y Baban Bach’ was written by Mrs Gwyn and Mr Davies.

 Ysgol Y Bedol, Heol Ffoland, Garnant, Rhydaman, Sir Gaerfyrddin, SA18 2GB
Ffôn: 01269 824 048 | admin@ybedol.ysgolccc.org.uk | © Ysgol Y Bedol 2017

Healthy SchoolsEco SchoolsCarmarthenshire County Council