Derbyn / Reception

Derbyn S Dunn a J Gimblett

S Dunn a J Gimblett – Cynorthwy-ydd: J. Davies, J. Hutchings

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amserlen / Timetable

Addysg Gorfforol / Physical Education
Dydd Iau / Thursday
Gwaith Cartref / Homework
Dydd Gwener / Friday
Themâu / Themes
Cymru a’r Eidal / Wales and Italy

 

 

Newyddion / News


 

Helo a chroeso cynnes i ddosbarth Mr Dunn a Miss Gimblett. 

Ein thema ar hyn o bryd yw Cymru. Yn ystod yr hanner tymor , mae’r plant wedi bod yn brwdfrydig i ddysgu am eu gwlad. Hyd at hyn, rydyn ni wedi bod yn brysur yn dysgu am faner Cymru, edrych ar fap o Gymru, bwydydd Cymreig a’r gwisg traddodiadol. Roedd y plant wrth eu bodd yn blasu’r bwydydd Cymreig.  Mae’r plant hefyd wedi bod yn creu ysgol newydd yn yr ardal chwarae rôl ynghýd â siop ffrwyth.  

Hoffwn ddiolch i chi am ddod mewn a’ch gwrthrychau sy’n ymwneud â Chymru, mae’r plant yn hoff iawn o drafod ac ymdrin â’r gwrthrychau. 

Yn dilyn yr hanner tymor, byddwn ni’n dysgu am wlad Sbaen. Yn ystod y tymor bydd cyfleoedd i’r plant dysgu am fwydydd Sbaeneg, adeiladau enwog, traddodiadau, artistiaid a’r iaith Sbaeneg. 

 

Hello, welcome to Mr Dunn and Miss Gimblett’s class. 

Our class theme at the moment is Wales. During the half term the children have been enthusiastic to learn and participate in activities to do with their own country. We have been busy learning about the Welsh flag, traditional welsh foods and the welsh lady costume.  Children thoroughly enjoyed tasting welsh foods and creating a big welsh lady for our class display. The children have also been busy creating a new school for the role play area as well as a fruit shop. 

I would like to thank you for bringing your objects to do with Wales in for the class display, the children enjoy looking and talking about their own personal objects. 

Following the half term, we will be learning about Spain. During the term, there will be opportunities for the children to learn about Spanish foods, famous buildings, traditions, artists and the Spanish language. 

 Ysgol Y Bedol, Heol Ffoland, Garnant, Rhydaman, Sir Gaerfyrddin, SA18 2GB
Ffôn: 01269 824 048 | admin@ybedol.ysgolccc.org.uk | © Ysgol Y Bedol 2017

Healthy SchoolsEco SchoolsCarmarthenshire County Council