Blwyddyn 3 a 4 / Year 3 & 4

Mr M Lemon

Mr M Lemon

Mr R Davies

Mr R Davies

Mrs M Ifan

Mrs M Ifan

Mrs S Bowkett

Mrs S Bowkett

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cynorthwy-ydd/Assistants:

Mr M Hopkins

Mr M Hopkins

Mr A Guerin

Mr A Guerin

Mrs D Ware

Mrs D Ware

 

 

 

 

 

 

 

 

Amserlen / Timetable

Tests / Profion
Physical Education / Addysg Gorfforol
Language homework given / Gosod gwaith cartref iaith
Return Maths homework / Dychwelyd gwaith cartref mathemateg
Monday / Dydd Llun
Reading / Darllen
Tuesday / Dydd Mawrth
Reading / Darllen
Wednesday / Dydd Mercher
Reading / Darllen
Maths homework given / Gosod gwaith cartref Mathemateg
Return Language homework / Dychwelyd gwaith cartref iaith
Thursday / Dydd Iau
Reading / DarllenFriday / Dydd Gwener

 

 

Newyddion / News


 

Helo a chroeso i’r dudalen dosbarth Blwyddyn 3 a 4

Diolch.

 

Hello and welcome to Year 3 and 4’s class page

Thank you.

 Ysgol Y Bedol, Heol Ffoland, Garnant, Rhydaman, Sir Gaerfyrddin, SA18 2GB
Ffôn: 01269 824 048 | admin@ybedol.ysgolccc.org.uk | © Ysgol Y Bedol 2017

Healthy SchoolsEco SchoolsCarmarthenshire County Council